Fen ve Teknoloji Eğitimi

Fen, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür. Murat Ortaokulu Fen ve Teknoloji bölümünde; bilimsel düşünme becerisi kazanması, günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi, bilerek yaşamanın verdiği zevkle fen bilimlerine olan sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Düşünsel gelişim sürecinde olan çocuklarımızın bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla Türkçe olarak okutulmaktır.

Fen ve Teknoloji Zümresi