LGS

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan Merkezi Sınav, sınavla öğrenci alan Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ve Özel Program ve Proje Uygulayan Ortaöğretim kurumlarına öğrenci seçmek amacıyla uygulanmaktadır.

Sınav iki oturum halinde aynı gün uygulanmaktadır. Sınava girecek öğrencilerin sınav günü yanlarında T.C. Kimlik Numaralı Kimlikleri, okullarından aldıkları Fotoğraflı ve Onaylı Sınav Giriş Belgesiyle birlikte sınav salonlarının olduğu okullarda olmaları gerekmektedir.

Sınav 8. Sınıf öğretim programları esas alınarak yapılmaktadır. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulmaktadır. Sınavda öğrencilere sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinden toplam 50 soru sorulmakta ve 75 dakika cevaplanma süresi verilmektedir. Sayısal bölümdeki Matematik ve Fen Bilimleri Alt testlerinde toplamda 40 soru bulunmakta ve öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için toplam 80 dakika süreleri bulunmaktadır.

Sınavın değerlendirilmesinde 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Her testin ağırlıklı standart puanı ile merkezi yerleştirme puanı hesaplanarak 100 ile 500 arasında puan elde edilir.

Tercihler Merkezi Yerleştirme, Yerel Yerleştirme şeklinde yapılır. Merkezi Yerleştirmeler Merkezi Sınav sonucu elde edilen puanla yapılır. Yerel Yerleştirmelerse öğrencinin ikametgâh adresi, orta öğretim başarı puanları vb. gibi kriterler dikkate alınarak yapılır.

Murat Ortaokulu olarak sınav sistemine uygun hazırlanmış her dersten konu anlatımlı kitaplar, soru bankaları ile öğrencileri sınava hazırlık süresince desteklemekteyiz. Öğretim dönemi boyunca uygulanan deneme sınavlarıyla o güne kadar öğrencilerimizin işlenen konuları ne ölçüde öğrendikleri tespit edilir. Sınav sonuçları uzman kadromuz tarafından dikkatlice değerlendirilerek öğrencilerimizin çalışması gereken dersler ve konular tespit edilir.

Murat Ortaokulu olarak öğrencilerimizin gerçek performanslarını ortaya çıkararak en iyi sonucu alması sağlanır.

Murat Ortaokulu sadece sınav değil, hayat kazandırır!