Türkçe Ders Eğitimi

Murat Ortaokulu olarak, bu bölümde öğrencilerin Türk dilini ve kültürünü tanımaları, benimsemeleri ve geliştirmeleri amaçlanmıştır. Öğrencinin yaşadığı ülkedeki okul başarısını belirleyen en önemli etkenlerden biri dil becerisidir. Ana dilini iyi kavrayan öğrencinin okul başarısı da olumlu yönde gelişecektir. Türkçe bölümü olarak ilk hedefimiz öğrencilerin bu konuda iyi bir başarıya ulaşmasıdır.

Türkçe dersi, öğrencilere; Türk dili ve kültürünü geliştirebilme, görüp izlediklerini, düşünüp tasarladıklarını amaca uygun olarak sözle veya yazıyla anlatabilme becerisini kazandırır.

 Okulumuzda, okumayı zevk ve alışkanlık haline getirebilmek için okuma saatine ayrıca önem verilmektedir. Bunun sadece okulda değil evde de devam etmesi için velilerimizle de iş birliği yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerin sözcük dağarcığını da zenginleştirmiş oluyoruz.

Öğrencilerin yetenek ve seviyelerine uygun olarak adapte edilen çalışma ve etkinliklerle yeteneklerini ders çapında geliştirmek temel amaçlarımızdan biridir. Aynı zamanda ülkemizde gerçekleştirilen liselere geçiş sınavlarına yönelik gerekli strateji ve ağırlıklı çalışmalar da yapılmaktadır. Bu konuda öğrencilerimizin eksiklerine göre bir plan oluşturulup liselere geçiş sınavlarına uygun çalışma planı hazırlanmaktadır. Farklı öğrenme ve öğretme stratejileri kapsamında bütün öğrenci farklılıkları ve ihtiyaçları temel alınarak aktive çeşitliliği bölümümüz tarafından başarıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Türkçe Zümresi