Yabancı Dil Eğitimi

Murat Ortaokul olarak; İngilizce eğitiminde öncelikli amacımız öğrencilerimizin dili etkin bir şekilde iletişim aracı olarak kullanmalarını sağlamak; kısacası ‘’konuşturmak’’ tır. Bunun yanında ulusal çapta gerçekleşen liselere geçiş sınavlarına hazırlık ve temellerini atmak ise bir başka önemli husustur.

Bu çerçevede Murat Ortaokulu’nda Yabancı Dil Programı, “Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (Common European Framework of Reference for Languages)’nda belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeylerini temel alan bir programdır. Öğretim, öğrenci merkezlilik, eylem odaklılık ve yapılandırmacı yaklaşıma dayanır.

Bu yaklaşımda her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği ilkesi temeldir.

Program, sınıf içi etkinliklere etkin katılımı, öğretimin sorgulanmasını ve iş birlikli öğrenmeyi beraberinde getirmektedir. Öğrenciye somut bilgiler sunulur, öğrencinin dil becerileri konusunda kendini değerlendirmesi ve akranlarının onu değerlendirmesi desteklenir.

Bu program ile öğrencilerin edindikleri becerileri yaşam boyu kullanabilmeleri hedeflenmiştir. Bu beceriler yardımıyla kendilerini bilişsel, sosyal ve duygusal yönden geliştirmeleri; etkili iletişim kurmaları, yabancı dil öğrenimine karşı olumlu tavır kazanmaları, istek duyarak hedef dilde okuma yazma alışkanlığı kazanmaları beklenir.

Derslerde bu amaçlara yönelik hazırlanmış ders kitapları kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerin yaş ve gelişim düzeyleri, ilgi alanları göz önünde bulundurularak okulumuz tarafından farklı kaynaklar üretilmekte ve müfredatımızla ilişkilendirilen dijital araçlarla ders kaynakları zenginleştirilmektedir.

Müfredatımızda içerik temelli öğrenme de önemli bir yere sahiptir. Bilim, coğrafya, tarih, matematik ve sanat gibi alanlar da kullanılarak öğrencilerimizin dil öğrenme süreçleri desteklenir. Dil öğreniminde disiplinler arası konuların kullanılması, öğrencilerimizin lise ve yüksek öğretimleri için çok iyi bir temel oluşturur.

Aynı zamanda liselere geçiş sınavlarına yönelik soru çözüm strateji ve taktikleri ile öğrencilerimizin ülke çapındaki İngilizce sınavlarına yönelik temel donanıma sahip olmaları büyük önem taşımaktadır.

İngilizce Zümresi